Община Ценово организира прием на документи от кандидати по проект “Подкрепа за достоен живот”

Община Ценово организира прием по проект “Подкрепа за достоен живот”, Етап 3.3, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с община Ценово, ще предоставя социалната услуга „Личен асистент”. Подаването на документи за включване в Проекта (Етап 3.3) се извършва в община Ценово, по местоживеене на кандидата (настоящ адрес). За ПОЛЗВАТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” могат да кандидатстват лица с трайни увреждания, които не са в състояни…

Код на новината : *119892.html

    

Сподели: