Янтра-Бяла-Ценово-ниви

Община Ценово подготви проект на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2024г. – 31.12.2024г.

Община Ценово подготви проект на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2024г. – 31.12.2024 г. Предстои нейното обсъждане и приемане от общинските съветници. Ето и самият проект:

Сподели: