Община Ценово

Община Ценово предостави безвъзмездно автомобил на ОД на МВР – Русе

Директорът на ОД на МВР – Русе отправи искане от 26 октомври този месец до Община Ценово да бъде предоставен чрез договор за заем за послужване лек автомобил с цел осигуряване на мобилно полицейско присъствие в малките населени места на Община Ценово. На 27 октомври тази година Община Ценово чрез пълномощника си Мария Найденова сключи договор за дарение на МПС с Георги Горанов и Митка Горанова от Беляново, по силата на който общината бе дарена с МПС. Това е лек автомобил „Опел“, модел „Астра“, с регистрационен номер Р 7963 КН, цвят – черен металик, в движение. Същият бе предоставен за безвъзмездно управление с решение на Общински съвет – Ценово на ОД на МВР – Русе.

Сподели: