Община Ценово ще закупи нов сметосъбиращ автомобил догодина, за да вози отпадъците до Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване се осъществяват от дейност „Чистота“ към Община Ценово. Сметосъбирането се осъществява със специализирана техника, обработваща контейнерите тип „Бобър“ с вместимост 1.1 м3 и поцинковани кофи с обем 0.110 м3. Отпадъците до края на 2017 година ще се извозват до общинското депо в Бяла, а от догодина в регионалното депо в Русе. Причината е в закриването му на 31 декември. За 2018 година сметосъбирането ще се осъществява от 124 контейнера тип „Бобър“ и 3027 метални кофи. В момента сместосъбиращият автомобил е марка Isuzu. през идната година ще бъде закупен нов автомобил, защото разстоянието до русенското депо е голямо и е неефективно използването само на едно МПС. Заложената прогнозна стойност е до 65 000 лева. Ще се купят и 100 поцинковани кофи на стойност до 5500 лева с цел подмяна на амортизираните такива. Те ще се разпределят пропорционално съобразно броя жители на всяко населено място.

Предвидените пари за събиране и транспортиране на битови отпадъци ще възлязат на 124 200 лева. Тук се включва поддръжката на двата сметосъбиращи автомобила. 41 700 лева са заложени за поддръжката на челен товарач L 34. Отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците ще бъдат по 45 лева за тон отпадък. По член 60 сумата е 3.50 лева на тон отпадък. 35 000 лева са предвидени за тези две „пера“ идната година. 45 600 лева са предвидени за поддръжка на чистота на териториите за обществено ползване в общината.

Ето какво е предвидено като ТБО за идната година:

Сподели:

Още новини от деня