Община Ценово ще кандидатства за ремонт на читалище „Христо Ботев – 1898 г.“ по проект „Красива България“ 2019

Община Ценово ще подаде своето предложение до Министерството на труда и социалната политика за рехабилитация и реконструкция на читалище „Христо Ботев – 1898 г.“ по проект „Красива България“ 2019, мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места“. Това е решението на общинските съветници в Ценово по предложение на кмета д-р Петър Петров. Одобрено е участието на Община Ценово в проекта в размер на 62 % от неговата стойност или малко над 169 хил. лева.

Сподели: