Община Ценово ще кандидатства с проект

Община Ценово ще кандидатства с проект пред Социалното министерство

„Ремонт на сградата на Домашния социален патронаж в село Новград“ е името на проекта, с който Община Ценово ще кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика. Това решение местните парламентаристи гласуваха единодушно по време на редовното заседание на Общинския съвет. Проектът е насочен към фонд „Социална закрила“ и е на стойност 29 998, 74 лева. Собственият принос на местната администрация е в размер на 10 на сто от посочената стойност. В докладната записка се акцентира, че сградата, в която се помещава социалната институция, е в много лошо състояние. В помещенията трябва да се подмени дограмата, покривът е с крещяща нужда от основен ремонт, а подовите настилки са повече от окаяни. Не е по-различно положението, в което се намира кухнята на патронажа. Реализирането на проекта ще позволи да се подобрят условията за предоставяне на социалната услуга и ще издигне нивото на обществената среда на жителите в населеното място. Вносителите са категорични, че целите на проекта напълно кореспондират с поставените изисквания от фонда в Социалното министерство.

Общинските съветници единодушно подкрепиха и предложението кметът на общината д-р Петър Петров да свика Общо събрание на населението от Ценово. Въпросът, който ще бъде поставен пред присъстващите, гласи: „Съгласни ли сте да се изгради молитвен дом на ул. „Кирил и Методий“ №48 в Ценово от Валери Меков“. В зависимост от решението на населението, общинската администрация ще предприеме последващите действия.

По време на заседанието местните парламентаристи дадоха съгласието си за развитие на общинската програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива. С пълно мнозинство беше приет и актуализираният план за развитие на социалните услуги на територията на общината в периода до 2018 година.

Сподели:

Още новини от деня