електронно управление областна администрация русе

Общините в Русенско готови да си „говорят“ електронно от 1 ноември

Заместник областните управители на област Русе г-н Свилен Иванов и г-н Валентин Колев заедно с главния секретар на Областната администрация г-н Симеон Иванов проведоха работна среща с представители на общините от региона във връзка с внедряването на системата за обмен на електронни документи.

Срещата беше открита и водена от заместник областния управител г-н Свилен Иванов. Целта й беше Областна администрация Русе да представи пред общините каква организация е създала към момента и съответно да получи обратна информация за това на какъв етап се намират общините от внедряването на системата за обмен на електронни съобщение и документи, съгласно Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Главният секретар на Областна администрация Русе г-н Симеон Иванов детайлно запозна присъстващите със стъпките, които е необходимо да бъдат предприети за създаването на организация за електронен обмен на данни и посочи, че Областната управа в Русе работи на споменатия принцип още от началото на 2018 г., което я нарежда сред първите в страната. Г-н Иванов представи и процедурата, регламентираща движението на входящи и изходящи документи, генерирани от Областна администрация Русе по електронен път.

От страна на общинските администрации стана ясно, че всички те имат готовност и са технически и софтуерно обезпечени.

Подобен род инициатива се налага, тъй като след анализ е установено, че най-голям е потокът от информация между общините и областна администрация, както и от задължението след 1 ноември всички институции, ведомства и организации да комуникират помежду си по електронен път.

По този начин ще се минимизира движението на кореспонденция между институциите на хартиен носител, което ще облекчи администрациите и е предпоставка за подобряване контрола на документооборота във всеки етап.

Всичко това ще доведе до максимално намаляване административната тежест, като на следваща стъпка ще бъде разширяване и на броя на услугите, предоставени на гражданите по електронен път.

Сподели: