Патронажната грижа в Община Русе и Община Сливо поле разширява обхвата си

Общините от област Русе с горещи телефони на „патронажна грижа“ за доставка на храни и лекарства по време на пандемията

Общините в област Русе обявиха телефони на „Патронажна грижа“, на които може да бъде направена заявка за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства. От услугите могат да се възползват възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под задължителна карантина. Екипите на „Патронажна грижа“ могат да съдействат и за заплащането на битови сметки и за неотложни административни услуги. Общо 1374 нуждаещи се в област Русе разчитат на „Патронажната грижа“. Услугите се предоставят по проекти на общините на обща стойност над 1,3 млн. лв., финансирани със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Ако попадате в уязвимите групи и имате нужда от помощ, може да позвъните на телефоните на „Патронажна грижа“ във Вашата община:
• Борово – заявки се подават на телефон 0896710 860.
• Бяла – заявки се подават на телефон 0800 18 437.
• Ветово – заявки се подават на телефон 0894691182.
• Две могили – заявки се подават на телефони08141/9010 и 0888892 982.
• Иваново – заявки се подават на телефон 08116/ 2253.
• Русе – заявки се подават на телефон 082 506 769.
• Сливо поле – заявки се подават на телефони 0878 055 117, 0887 600 642 и 08133/ 2559.
• Ценово – заявки се подават на телефон 08122/ 25 10.

Хората с ниски доходи под линията на бедност и тези, които получават различни социални помощи получават подкрепа и от Оперативна програма „Храни“. До края на м. ноември продължава кампанията за раздаване на индивидуални пакети с 16 хранителни продукта, които най-често присъстват на българската трапеза. В област Русе ще бъдат подкрепени 8056 домакинства. За първи път семействата с повече от трима членове ще получат по два индивидуални пакета с хранителни продукти.

#ПатронажнаГрижа #ОПРЧР

Сподели: