лед осветление led лампи

Община Русе получава средства за модернизиране на уличното осветление

Община Русе получава средства за модернизиране на уличното осветление. Осигурен е допълнителен ресурс по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. С това ще се финансират, класираните на първо и втори място общини от списъка с резерви.

Община Русе ще има средства за проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе“ Целта на процедурата, която е с бюджет 8.2 млн. евро, е да повиши енергийната ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на общините и подобряване на условията на живот на населението в страната.

Списъците на одобрените за финансиране проектни предложения, на резервните и отхвърлените проекти, са публикувани на https://www.eeagrants.bg/…/Novi…/spisaci_dop_finansirane.pdf

Сподели: