Общините търсят решение за управлението и преработката на строителните отпадъци

Общините търсят решение за управлението и преработката на строителните отпадъци

Обучение на тема „Строителните отпадъци като ресурс – възможности, предизвикателства и иновативни решения, разработвани по проект MOBICCON-PRO“ събра в София 120 експерти от над 50 български общини, сред които Столична, Пловдив, Благоевград, Кюстендил, Перник, Разлог, Плевен, Русе, Видин, Созопол.

Представителите на общините се запознаха с най-новите тенденции при управлението на строителните отпадъци (СО), вкл. селективно разрушаване, идентифициране и управление на опасни компоненти, технологии за рециклиране до висококачествени продукти и възможности за влагане на рециклирани строителни материали в строежите.

Основен лектор на обучението бе доц. д-р инж. Румяна Захариева – експерт с над 25 годишен опит по всички аспекти на управлението на строителните отпадъци – участие в изготвянето на националната нормативна уредба, разработване на технологии за рециклиране, оценка на свойствата на рециклираните материали и на съдържащите ги бетони и разтвори, изготвяне на препоръки за приложението им.

Тя представи видовете строителни отпадъци от СМР и разрушаване, изискванията на националната нормативна уредба, свързана с управлението на СО, отговорностите и задълженията на общинската администрация, особеностите на рециклираните строителни материали и адекватното им приложение в строителството.

“От доброто управление на строителните отпадъци на общинско ниво зависи дали те ще се превърнат в проблем за общините или в ценен ресурс, който може да бъде оползотворен“, каза доцент Захариева.

По време на дискусионната част, участниците в събитието се обединиха около тезата, че доброто управление на строителните отпадъци изисква решения на различни нива, вкл. промени в нормативната уредба, както и активно партньорство между академичните среди, бизнеса и националните и местни власти.

Важен фокус на събитието бе международният изследователски проект MOBICCON-PRO, който обединява усилията на представители на европейската научна общност, общини и българския бизнес в лицето на строителната компания „Главболгарстрой Холдинг“ за разработката на иновативни решения по управление на строителните отпадъци. Проектът си поставя за цел да въведе в експлоатация и демонстрира ефективността на мобилно съоръжение за производство на висок клас рециклирани строителни продукти и материали. Идеята му е да наложи изцяло нова концепция при третирането на строителните отпадъци, използвайки ги като ресурс и връщайки ги обратно в строителния процес или на пазара.

MOBICCON-PRO бе предстсавен от Пламена Ненкова, зам. изпълнителен директор „Стратегии, комуникации и международни отношения“ в „Главболгарстрой Холдинг“.

“Инсталацията, която предстои да бъде пусната в експлоатация в рамките на проекта, може да бъде предложена да оперира на територията на различни общини, които не разполагат със съоръжения за рециклиране и да съдейства за справянето с проблема с натрупаните строителни отпадъци”, каза Пламена Ненкова.

Според Ненкова, партньорството между общините и бизнеса в областта на справянето с проблема със строителните отпадъци, е от водещо значение за постигане на реални успехи и резултати.

Обучението се организира по проекта MOBICCON-PRO от „Главболгарстрой Холдинг“, Университета по архитектура, строителство и геодезия, и Института за икономическа политика, в сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България.

Сподели: