Общинската избирателна комисия в Ценово има нов председател

Време за прочитане: < 1 мин.

Постъпило е предложение с вх. номер МИ-10-11 от 21.02.2018 г. от упълномощения представител на ПП ГЕРБ Галина Цветанова Георгиева за промяна в състава на ОИК – Ценово. Г-жа Георгиева е преупълномощена с пълномощно номер 12/17.08.2015 г. от Пламен Дулчев Нунев, упълномощен представител на ПП ГЕРБ за област Русе, с пълномощно номер КО-Г-073/14.08.2015 г. от председателя и представляващ партията Бойко Методиев Борисов. Заверени копия от пълномощните са приложени към преписката на Решение на ЦИК номер 1654-МИ/НР от 01.09.2015 г.

Предлага се на мястото на Николай Йорданов Йорданов – председател на ОИК, починал на 19.09.2017 г., да бъде назначена Кремена Ангелова Георгиева.

Към предложението са приложени копия от дипломата за завършено висше образование на Кремена Ангелова Георгиева и от документ за самоличност, както и декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК. С вх. номер МИ-10-11/1 от 26.02.2018 г. са представени копие от препис-извлечение от акт за смърт номер 1819/21.09.2017 г. на Николай Йорданов Йорданов и декларация от Кремена Ангелова Георгиева по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК.

Предвид изложеното ЦИК установи предсрочно прекратяване на пълномощията на Николай Йорданов Йорданов като председател на ОИК – Ценово, област Русе, и анулира издаденото му удостоверение. За председател на ОИК – Ценово е назначена Кремена Ангелова Георгиева.

На назначения председател на ОИК ще се издаде удостоверение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Сподели:

Още новини от деня