общинска полиция

Общинската полиция в Русе започна своята дейност

Стартира работата на общинските полицаи, които до момента се обучаваха в районните полицейски управления в Русе. Те ще следят денонощно за спазването на обществения ред, като в дейността си ще се подпомагат и от служителите на СЗ „КООРС“.

Общинските полицаи действат по закона на МВР и възпрепятстват всякакъв вид престъпления, включително със задържане. Основни задачи са превенция и борба с вандализма, както и контрол по безопасността на движението и осигуряване на нормалното придвижване на градския транспорт. Наред с това полицаите ще подпомагат и охраната на масови мероприятия в общината.
Служителите на Общинската полиция са на пряко подчинение на кмета на Община Русе и бяха назначени след преминаването на задължителния 6-месечен курс на обучение.

Очакванията са през настоящата година съставът на звеното да бъде увеличен с още петима служители, като договорът с ОД на МВР предвижда техният брой да достигне 30.

Сподели: