Общинска избирателна комисия Русе заличи Владимир Димитров от регистрираната листа на кандидати за общински съветници на МК „БСП за България“

С решение №97-МИ/26.09.2023 г., ОИК-Русе е регистрирала листа МК „БСП за България“ с кандидати за общински съветници, в която листа е включен Владимир Димитров Димитров. След приключване на втори тур за избор на кмет на кметство с. Червена вода, община Русе, с Решение №248-МИ / 06.11.2023 год. за кмет на това кметство е избран Владимир Димитров Димитров. Предвид нормативното задължение, кандидатът следва да бъде заличен от листа на МК „БСП за България“ без да бъде обявен за избран следващ кандидат, поради запълване на мандата на коалицията. Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във вр. чл.413, ал.4 от ИК и решение №2865-МИ/4.11.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Русе заличи Владимир Димитров от регистрираната листа на кандидати за общински съветници на МК „БСП за България“.

Сподели: