Общинска служба по земеделие – Борово получава безвъзмездно за управление имот в град Две могили

С решение на Министерски съвет имот публична държавна собственост в град Две могили е предоставен за безвъзмездно за управление на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Русе, за нуждите на Общинска служба по земеделие – Борово, офис Две могили. Досега имотът е ползван от Министерството на вътрешните работи за нуждите на ОД на МВР – Русе, но е с отпаднала за ведомството нужда.

В едномесечен срок министърът на вътрешните работи и директорът на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Русе трябва да организират приемането и предаването на имота, а областният управител на област Русе да състави акт за публична държавна собственост.

Сподели: