Общинските полицаи в Гюргево помагат на социалните работници в раздаването на хранителни продукти за граждани в неравностойно положение

Общинските полицаи в Гюргево помагат на социалните работници в раздаването на хранителни продукти за граждани в неравностойно положение

В периода 8- 15 януари служителите на Общинска полиция – Гюргево помогнаха работещите в дирекция „Социално подпомагане“ – Гюргево при раздаването на храни на граждани в неравностойно положение, които са под карантина или в доброволна домашна изолация. Общо 34 жители на общината са получили хранителни пакети.

Полицаите са проверили общо 130 лица относно спазването на мерките при карантина. Установени са 16 нарушения, като санкциите по тях възлизат на 13 480 леи. 11 санкции за общо 3480 леи са наложени на водачи на МПС поради различни нарушения – неправилно паркиране, неправомерно заемане на платени паркоместа на други граждани и пр.

Наложени са и 4 глоби на лица на обща стойност 5000 леи, тъй като те са развивали търговска дейност след 21 часа, са представили декларации, че са запознати в декларации с ограничението да излизат след 23 часа през нощта. 1 санкция за 5000 леи е наложена за неправомерно ползване на общински терен без съгласието на Общината.

Сподели: