Общинските съветници в Гюргево одобриха помощи за възрастни в неравностойно положение по повод 1 октомври

Първото си извънредно заседание за септември проведоха общинските съветници в Гюргево в петък. Те разгледаха общо 4 точки, които бяха гласувани с пълно единодушие. Една от тях бе предоставяне на помощи за възрастни хора в неравностойно положение, членове на Асоциацията на пенсионерските клубове в окръга. Поводът бе 1 октомври – Международен ден на възрастните хора. Друго решение бе за депозиране за финансиране на проект по Оперативна програма „Административен капацитет“, който ще въведе модерни механизми и процедури в Община Гюргево.

Сподели: