община иваново

Общинските съветници в Иваново ще приемат план за контрол и поддържане на площадките за игра

Общинските съветници в Иваново ще приемат през този месец план за контрол и поддържане на площадките за игра. Предложението е на кмета на Община Иваново Георги Миланов. Той ще бъде приет на основание чл. 67 от Наредба № 1 от 12 януари 2009 година за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Целта е да се подобри безопасността на общественодостъпните площадки за игра, разположени на територията на Община Иваново. Това ще стане със засилен периодичен контрол от страна на ресорен заместник – кмет на Общината, кметове на кметства и общински служители.

Техният брой е посочен в приложение към плана и възлиза на 16. Най – много са те в Иваново, Мечка и Щръклево – по 3. Тук са включени не само детски площадки за деца на различна възраст, но и комбинирана площадка за стрийт фитнес в Иваново.

Интересно е, че в приложенията има и следния проект за документ – доклад за злополука, който се съставя след случването на такава.

Сподели: