Общинските съветници в Русе ще гласуват Бюджет 2024 г.

Общинските съветници в Русе ще гласуват Бюджет 2024 г.

На извънредна сесия на Общински съвет – Русе ще бъде разгледан проектът за бюджет 2024 г. на Русе. Тя е насрочена за 16 февруари, петък, от 9 часа в зала „Свети Георги“ в сградата на Община Русе.

Рамката на проектобюджета за 2024 г. нараства от 250 893 933 на 274 538 444 лв. В сравнение с предходния период средствата от държавата за делегирани от нея дейности нарастват от 131 486 869 лв. на малко над 155 млн. лв. Постъпленията от местни приходи за местни дейности също бележат ръст – от 70 486 633 лв. на малко над 74,3 млн. лв.

Повече информация може да откриете на страницата на Община Русе.

Сподели: