Общинските съветници в Русе ще заседават присъствено и през октомври

26-ото заседание на Общински съвет – Русе ще се проведе присъствено на 14 октомври. Началният час е 9, а мястото е зала „Свети Георги“ в сградата на Община Русе.

През изминалите дни се състояха общо 11 заседания на постоянните комисии към Общинския съвет като най-голям дебат предизвика точката за Корекция на Бюджета на Община Русе.

Друга важна точка от Дневния ред се очаква да бъде поредния опит Русе да избере свой обществен посредник.

Следващият четвъртък ще се разглeждат 38 точки, като 36 от тях са редовни, 2 от точките са извънредни, а броят на питанията от общински съветници за предстоящото заседание е 3.

Общински съвет – Русе ще заседава при спазване на всички поставени от Министерството на здравеопазването правила срещу разпространението на COVID-19.

Сподели: