Общинските съветници от ГЕРБ в ОбС – Русе се интересуват от търга за общинските имоти, отдадени на „Хепи“ и Арт – кафе

На предстоящата сесия, Община Русе внася за разглеждане предложение за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години помещенията, в които в момента се намират „Хепи“ и Арт-кафето в Доходно здание.

За обекта, където е „Хепи“, началната тръжна месечна наемна цена, определена от администрацията, е в размер на 5560 лв. без включен ДДС, а за Арт-кафето“ – 860 лв. без включен ДДС. Предлага се помещенията да запазят досегашното си предназначение – като заведения за хранене и развлечения, което да бъде заложено в тръжните условия.

В условията е записано още, че спечелилите търга поемат финансов ангажимент към Община Русе за ремонт, поддръжка и издръжка на сградата на Доходното здание. За единия обект сумата е 150 000 лв. а за другия – 100 000 лв., като тези суми да се дължат еднократно.

Отделно наемателите да дават съответно 30 000 лв. и 10 000 лв. годишно за подпомагане на културни и спортни мероприятия, организирани от Община Русе, за всяка година от срока на действие на договора за наем.

В тази връзка, възникват редица въпроси, които общинските съветници от ГЕРБ поставят на вниманието както на общинска администрация, така и на колегите си в Общински съвет и гражданите на Русе. А именно:

  1. На база на какви изчисления е стъпила общинска администрация за определянето на сумите, необходими за поддръжка на сградния фонд в следпандемичния период? Има ли методика за достигане на размера на еднократно дължимите суми, съответно – 150 000 лева и 100 000 лева, ако да – каква? Ако не – „на сляпо“ ли са направени тези „изчисления“?
  2. Кое наложи през летния (отпускарски) период да се внася тръжната процедура за имоти, които са в наемни отношения до края на октомври 2023 г.? Обявяването на процедура точно сега, свързано ли е с бързане предвид приближаващите местни избори?
  3. Община Русе запозната ли е с преждевременните огледи и нахлуването в единия от обектите на ремонтна група? Кое налага това?
  4. Вярно ли е, че Община Русе се договаря с нови наематели и затова ли е бързането за обявяване на процедурата… Предопределен ли е търгът за атрактивни общински помещения в центъра на града?

Припомняме, че на свое заседание от 6 юли, Постоянната комисия по ЗОРС не прие материала, внесен от общинска администрация.

Сподели: