Общинските съветници от групата "СДС - Гражданите" в ОбС - Русе изпълняват поетите ангажименти

Общинските съветници от групата „СДС – Гражданите“ в ОбС – Русе изпълняват поетите ангажименти

По време на предизборната кампания от СДС – Гражданите се срещнахме и разговаряхме с големи групи жители на Община Русе, споделиха общинските съветници днес.

Aнгажиментите към тях бяха взети сериозно под внимание и активно се работи за тяхното изпълнение. По поръчение на русенци и след обсъждане на предложенията им със специалисти в Инвестиционната програма, за която е осъществено финансиране през бюджета за 2024, ще се реализират ремонтни дейности по няколко обекта. Те бяха одобрени и гласувани за финансиране на днешната извънредна сесия на Общинския съвет за приемане на най-важния финансов документ.

Предвижда се проектиране на Кръгово на ул. „Шипка“ – излаз на бул.“България“към ул.“Изгрев“. Планира се проектиране на уширяване и укрепване /отнемане на скат/ в кв. „Родина“ към ул.“Опълченска“-посока „Чародейка север“.

Ще се направи саниране и ремонт на покрива на читалище „Васил Левски“ по ул.“Беласица“.

От бюджетния резерв ще бъдат финансирани : цялостно изграждане на инфраструктурата, обслужваща автокомплекс „Мото-Пфое“ ЕООД, включващо основно асфалтиране на улиците „Бабуна планина“ и „Чумерна“, както и облагородяване на терените и прилежащи площи на жилищните блокове „Рупел“ и „Димитър Дончев“. От същия приходоизточник ще се финансира проектиране и изграждане на улица „Шуманица“.

Средствата, нужни за тези подобрения, са предвидени в бюджета в разходите за инфраструктура.

Наред с това по поръчение на русенци, сдружение „Дишай, Русе“ и членове на фейсбук групите „Обществен съвет“, „За чисти въздух и вода-Русе“ в бюджета за тази година са предвидени 30 000 лева за дооборудване на автоматичната измервателна станция за качеството на въздуха, която Община Русе нае за ползване от Община Белене. Те се намира до училище „Петър Берон“ на бул. „Липник“ , като досега за нея бяха предвидени средства само за наем и поддръжка. Убедени сме, че е в полза на русенци станцията да измерва органичните съединения „формалдехид“ и „диметиламин“, както е препоръчала ИАОС. Ще бъдат заделени средства и за акредитиране на станцията, за да се гарантира на гражданите, че данните са коректни и ще бъдат използвани от РИОСВ Русе, ИАОС и МОСВ за установяване на замърсителите. С тази акредитация данните от тях могат да бъдат признати като доказателства от съда при установяване на замърсявания. Средствата в размер на 30 000 лева се очаква да дойдат от по-високата събираемост на данъци и такси в бюджета за 2024.

От СДС – Гражданите ще следим процесите по изпълнение на дейностите, заложени в бюджета, подчертаха общинските съветници.

Сподели: