Общинските съветници от "Демократична България" настояват за ремонт на Художествената галерия в Русе

Общинските съветници от „Демократична България“ настояват за ремонт на Художествената галерия в Русе

Групата общински съветници на КП Демократична България в ОС-Русе изпрати своето питане към кмета на Русе – г-н Пенчо Милков за състоянието на Русенската художествена галерия:

Настоящото питане е във връзка с окаяното състояние на Русенската художествена галерия. Тя се помещава в сграда на ул.“Борисова“ 39, специално построена през 1933 г. за нуждите на галерията. Притежава една от най-богатите сбирки от художествени произведения в страната. За съжаление лошото състояние, в което се намира може да доведе до унищожаване на  колекцията му.


Нашето питане е следното:


1. Какво се случва с изготвения по линията на трансгранично сътрудничество  инвестиционен проект за ремонт на Художествената галерия  по програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“ на стойност 4 милиона лева ?


2. По информация от зам. Кмет г-жа Илиева разбрахме, че парите предвидени  за този проект по програмата са преразпределени към други проекти. Коя е причината да се случи това?


3.  В тази връзка предвиждате ли други възможности за финансиране? Ще кандидатствате ли с този проект по някоя програма през предстоящия програмен период 2021-2027г. или по друг начин ако има такъв?


С оглед значимостта и спешната нужда от ремонт на Художествената галерия,  групата ни общински съветници от КП Демократична България настоява да направите всичко възможно за осигуряване финансиране на този проект!

С уважение: инж. Деана Тонева, д-р Теодора Константинова, Юрий Георгиев

 23.09.2021 г.    

Сподели: