Общинските съветници от МК „БСП за България“ в Русе с обръщение по повод засиления трафик на товарни автомобили през ГКПП „Дунав мост“

Вече дълги години жителите на гр. Русе, гр. Мартен, с. Сандрово и с. Николово търпят всички негативни последици от засиления трафик на товарни пътни превозни средства (ППС) през ГКПП „Дунав мост“. Образуването на километрични задръствания създава не само транспортни проблеми на хората, работещи в района, но и значително нарушава качеството на живот на гражданите, живеещи в близост до бул. „България“. Те са принудени ежедневно да понасят шума и замърсяването, които товарните ППС, изчакващи да преминат границата на Република България край Русе създават. Социалните, екологичните и икономическите измерения на проблема са огромни.

Законът не предоставя правомощия на общинския съвет за справяне с проблема. Въпреки това ние, общинските съветници не можем да останем безучастни към проблемите на жителите на община Русе. Законът за местното самоуправление и местната администрация и Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация дават възможност на Съвета да приеме обръщение, с което да защити правата на жителите на община Русе и да настоява компетентните органи да вземат отношение и да се справят със засиления трафик на товарни ППС.

По този повод общинският съветник Биляна Иванова от групата на МК „БСП за България“ в ОбС – Русе предложи на колегите си днес да приемат обръщение по повод засиления трафик на товарни автомобили през ГКПП „Дунав мост“. Ето и пълният му текст:

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБРЪЩЕНИЕ

от Общински съвет – Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Граничният контролно-пропусквателен пункт „Дунав мост“ е втората най-натоварена входно-изходна точка на територията на Република България и е сред шестте пункта в страната, които обработват 81 % от трафика и генерират 95 % от приходите. По данни от официалния отчет на Агенция „Митници“ за 2021 г. най-голям брой товарни пътни превозни средства са обработени на ГКПП „Капитан Андреево“ – 887 483, а най-големи приходи са постъпили от ГКПП „Дунав мост“ – 37 521 097 лв., от които ключов принос има таксата за преминаване на моста.

Предвид сложната икономическа и международна обстановка през настоящата година се наблюдава тендеция за увеличаване на трафика. Само за периода от 01.07.2022 г. до 18.07.2022 г. през митническия пункт в гр. Русе са преминали и обработени 42 948 товарни пътни превозни средства (ППС), от които 19 264 на вход и 22 423 на изход. За сравнение през ГКПП „Капитан Андреево“ – традиционно най-натовареният контролно-пропусквателен пункт, за същия период са преминали 42 903 товарни ППС.

С увеличаването на трафика през ГКПП „Дунав мост“ все повече се затруднява обработването на преминаващите през него ППС, което води до образуване на огромни по своята дължина задръствания и блокиране на основни пътни артерии. Това обстоятелство причинява сериозни транспортни проблеми не само на жителите на град Русе и на съседните населени места – гр. Мартен, с. Сандрово и с. Николово, но и на гостите на града. Наличието на паркирали товарни ППС по пътища със засилен трафик, каквито са бул. „България“ и път II-21 между град Мартен и град Русе – и двата част от републиканската пътна мрежа, създава предпоставки и увеличава вероятността от пътно-транспортни произшествия.

На следващо място, наличието на толкова много на брой товарни ППС, чакащи да преминат през ГКПП „Дунав мост“ създава и немалко екологични, социални и икономически проблеми за жителите на Русе и близките населени места. Увеличено е замърсяването на въздуха, а силният шум от придвижването и използването на звукова сигнализация от посочените ППС сериозно нарушава качеството на живот на живущите в района. Образуването на километрични задръставния от своя страна води и до блокиране нормалното функциониране на предприятията, осъществяващи дейност в Източна промишлена зона.

На 02.09.2020 г. е извършен анализ от служители на отдел „Транспорт“ в община Русе с цел определяне на възможните места за изчакване на товарни ППС към ГКПП „Дунав мост“. От анализа е видно, че е възможно престояване на товарните автомобили по бул. „България“ в следните отсечки:

  • В участъка от спирка „Старески дом“ (срещу х. Приста) до магазин Метро, в крайната дясна лента, с дължина 2,00 км  за приблизително около 120 камиона;
  • В участька след Гредовия мост до пътен възел „Охлюва“, в крайната дясна лента, с дължина 900 м за приблизително около 50 камиона;
  • В участька от бензиностанция EКO до пътен възел Николово на сигнализирания буферен паркинг (тротоара), с дължина 2,00 км за приблизително около 120 камиона.

Приблизителна обща бройка на превозните средства –  300 бр.

В останалите участьци от пътен възел Охлюва до пътен възел Христо Ботев и от пътен възел Николово до Дунав мост трафикът е интензивен и има масов градски обществен транспорт с разположени вдясно по посока на движението спирки, където е невъзможно да престояват товарни ППС. Същите влошават видимостга на водачите от обществения градски транспорт, затрудняват движението им, с което се нарушава графика на обслужване на пътниците и се създават сериозни предпоставки за допускане на тежки ПТП.

От години жителите на град Русе, гр. Мартен, с. Сандрово и с. Николова са принудени да понасят всички негативни аспекти от преминаващите през ГКПП „Дунав мост“ товарни ППС без да имат възможност да влияят върху процесите, които пряко засягат качеството им на живот. Именно поради тази причина и многократно в последните години същите излизат на протести и изказват гласно недоволството си от очевидното несправяне от страна на компетентните институции с проблема.

Общинският съвет не е компетентен да извърши промяна в организацията на движението по пътищата, част от републиканската пътна мрежа, нито да влияе върху работата на ГКПП „Дунав мост“. Общинският съвет обаче е органът на местно самоуправление, който е призван да защитава правата и интересите на жителите на съответната община.

Водени от горното ние – общинските съветници от Общински съвет – Русе, се обръщаме към Вас със следните искания:

  • Да се вземат незабавни мерки за ограничаване трафика на товарни ППС на територията на град Русе съобразно капацитета на пътната мрежа в рамките на града като посочените ППС бъдат спирани за изчакване по маршрута им преди достигане границите му.
  • Да се вземат незабавни мерки за увеличаване капацитета на работа на отговорните административни структури с цел по-бързото преминаване на товарни ППС през ГКПП „Дунав мост“.
  • След извършване на необходимите разчети, част от постъпленията от таксите за преминаване на ГКПП „Дунав мост“ да постъпват в общинския бюджет, като същите ще бъдат разходвани за рехабилитация на пътната мрежа, рушаща се в резултат от ежедневното преминаване на товарни ППС през територията на град Русе.

Вярваме, че когато компетентните институции имат необходимата воля и работят съвестно и с мисъл за гражданите, проблеми като този могат да бъдат решени. Настояваме в срок до 10.08.2022 г. да бъдат предприети съответните действия. Ние като общински съветници досега въздържахме гражданите на общината от блокиране на трафика, но при липса на адекватна реакция от Ваша страна, ние ще се присъединим към тях.

Сподели: