Общинските съветници от Свободни демократи Русе(ССД-Русе): Знаем защо сме тук, знаем как да бъдем ефективни, можем да изпълним поетите ангажименти!

На 13.11.2023г. официално беше поставено началото на Общински съвет-Русе с мандат 2023-2027година. Ние, общинските съветници от Свободни демократи Русе (ССД-Русе), знаем защо сме тук, знаем как да бъдем ефективни, можем да изпълним поетите ангажименти! Ще се стремим съществено да допринесем за добруването и благоденствието на русенци! Заклехме се, че ще се ръководим от нуждите и интересите на съгражданите ни!

Очакваме от Вас стриктно да следите за спазването и изпълнението на положените клетва, обещания, програми! Властта я давате Вие! Във Вашите ръце е и правото да упражните проверка, да следите за изпълнение и да имате изисквания! Бъдете критични, заявиха Деян Недков, Емил Денков и Ясен Лазаров.

Очакваме да се обръщате към нашата група при нужда от помощ, съдействие, запитвания, предложения и други. Добре дошли сте! Предстои да обявим приемен ден, както и адреса, на който ще можете да ни намерите!

Сподели: