Общинският детски център за култура и изкуство издаде ІІ-ри брой на алманаха „Пулсът на думите“

Общинският детски център за култура и изкуство издаде ІІ-ри брой на алманаха „Пулсът на думите“

Общинският детски център за култура и изкуство издаде ІІ-ри брой на алманаха „Пулсът на думите“

Чрез разработен проект по Програма „Култура“ на Община Русе, Общинският детски център за култура и изкуство издаде ІІ-ри брой алманах „Пулсът на думите“ . Това е сборник с творби на ученици, наградени в Националния ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”, който Центърът организира и тази година за тринадесети път.

В сборника са събрани текстовете, получили Голямата награда и първи награди в ІІІ-та възрастова група в десет конкурса – от 2009 до 2019 година.

„Най-доброто от най-доброто“ – така съставителите Нели Пигулева, редактор във вестник „Утро” , поетеса и дългогодишен член на журито, а от тази година и негов председател и журналистът Пламен Атанасов определят как са селектирани текстовете. Изданието включва впечатляващи стихове, разкази, есета и репортажи съобразно темите, по които са писали през последните десет години младите поети, писатели и журналисти от цялата страна.
Националният ученически конкурс за литература и журналистика „Стоян Михайловски“ се провежда редовно през годините, а церемонията по награждаване на най-добрите участници е винаги в навечерието на един от най-светлите български празници – Денят на народните будители, 1 ноември.

Броят на участващите в него ученици е значителен, като не малко от младите творци участват ежегодно. Показателно е, че те са от всички краища на страната, не само от големите градове, но и от редица малки селища.

„Това не можеше да стане без възрожденската, благословена дейност на Апостолите на духа в днешната ни затрънена духовна нива – учители, литератори, специалисти, поети, писатели и журналисти, които работят с талантливите деца в кръжоци, клубове, студия, центрове и пр. Поклон!“ Тези силни думи и тази висока оценка са на доц. Д-р Руси Русев, дългогодишен председател на журито на конкурса „Стоян Михайловски“.

Тиражът, в който е издаден алманахът „Пулсът на думите“ е 330 броя. Той ще бъде изпратен до всички литературни и журналистически клубове в страната,читалища, училищни библиотеки, а също така ще бъде предоставен и в Детски отдел на РБ „Любен Каравелов“.
Общинският детски център за култура и изкуство е благодарен на Община Русе, отдел „Култура“, че чрез разработването на такива културни проекти и тяхното финансиране се дава възможност за публикация на младия автор в национален мащаб.

Сподели: