община две могили

Общинският пазар в Две могили ще се ползва след предварително заявяване и заплащане на дължимата такса

УВАЖАЕМИ ТЪРГОВЦИ,

Уведомяваме ви, че считано от 06.06.2020 г. (събота) Общински пазар в гр. Две могили ще се ползва след предварително заявяване и заплащане на дължимата такса по реда на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе в Центъра за административно обслужване в сградата на общинска администрация – бул. „България“ № 84, партер. Заявления ще се приемат от 03.06.2020 г. (сряда), всеки работен ден от 08,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

Сподели:

Още новини от деня