Единодушно приеха бюджета на община Ценово за 2020 година

Общинският пазар в Ценово отново отваря врати

Издадена е Заповед на Кмета на Община Ценово № РД-11/056 от 07.04.2020 г. за отваряне на общинския пазар в с. Ценово при спазване на строги мерки и указания за производители  и потребители. Пазарът ще работи само за производители на плодове, зеленчуци, посевен, посадъчен материал и друга готова продукция, която отговаря на Закона за храните. Въведен е пропусквателен режим и еднопосочно движение на територията на пазара – от страната на ул. „Янтра“ и изход на ул. „Росица“. Входът и изходът ще се обазначат табели и ще се дават указания на продавачи и купувачи да спазват дистанция от 2 метра. Всички продавачи трябва да ползват лични предпазни средства – маски и ръкавици. За предлаганите плодове и зеленчуци трябва да се осигурят найлонови торбички с оглед намаляване риска от замърсяване. Продавачите трябва да информират купувачите, че преди използване плодовете и зеленчуците трябва да бъдат добре измити.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня