Общинският председател на „Българската левица“ в Русе излезе с предложения за корекции в проектобюджета за 2017-а

Като Общински председател на ПП „Българската левица” – Русе и като гражданин, част от местната общност, Мариян Димитров сезира кмета на Община Русе за нарушен обществен интерес при съставянето на проекта за Бюджет 2017 г.

  1. Не са предвидени средства за покриването и реставрацията на сградата –

паметник на културата от местно значение, Застрахователно дружество „България“, известна сред русенци още като сградата на Старата полиция.

          Мажоритарен собственик на тази сграда е Община Русе. Тя е без покрив от 20 г. Основите й са подложени на директно въздействие от различни видове валежи, а по нейните стени растат многогодишни храсти и дървета. Всичко това разрушава този паметник на културата и е въпрос на време неговото само срутване.

Не са изпълнени множеството предписания на Инспектората по паметниците на културата към Министерството на културата !

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се предвидят в разходната част на Бюджет 2017 г. 980 000 лв. за покриване на сградата и започване на нейната реставрация, с цел запазване за бъдещите поколения на този паметник на културата.

  1. Не са предвидени достатъчно средства за БЕЗПЛАТНО пътуване на

ученици и пенсионери.

          В Община Русе има много ученици, чиито семейства живеят с доходи на лице от домакинството под официалната линия на бедност в България. Това затруднява учащите се да посещават редовно учебните занятия и задълбочава демографската и образователната криза в Русе.

Аналогичен е проблемът и с пенсионерите с пенсии под линията на бедността, за които също е невъзможно да получават качествени здравни и социални услуги.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се предвидят в разходната част на Бюджет 2017 г. още 660 000 лв. за безплатни карти на пенсионери и ученици с доходи под линията на бедност в България.

Сподели: