Общинският приют за безстопанствени животни в Русе – втори по големина в България

Общинският приют за безстопанствени животни в Русе – втори по големина в България

След редица подобрения в материалната база и начина на работа капацитетът на Общинския приют за безстопанствени животни нарасна до 760 броя кучета. Това го превръща във втория по големина в България.

За целта в последните месеци са изградени множество нови клетки за настаняване и дворчета за разходки чрез дарителски кампании. Отлична е работата на екипа с неправителствените организации, с чиято помощ всяко новопостъпило животно преминава през тристепенна имунизационна програма, финансирана от същите фондации.

„Това спомогна значително за увеличения брой осиновени животни и  намаляването на смъртността на постъпилите малки кученца“, сподели управителят на приюта Жени Попова при среща с кмета Пенчо Милков на място.

Според Милков активната работа в русенския приют през последните години е довела до овладяване популацията на бездомните кучета в града. Статистиката сочи, че през 2021 г. са били осиновени 480 кучета и едва 5 са върнати на улицата, като за последните години 1300 кучета и над 200 котки са намерили своя нов дом. Даренията в храни, медикаменти и консумативи за животните за 2021 г. са на стойност 76 000 лв., а за последните три години са общо 177 хил. лв.

Управителят на приюта допълни, че новоизградената лаборатория, оборудвана с апарати за пълна кръвна картина и микроскоп, е повишила значително степента на обгрижване на четириногите. Благодарение на дейността ѝ повечето ваксинирани животни оцеляват вследствие на успешната профилактична дейност в амбулаторията, която разполага с манипулационна и операционна зала, обслужвана от двама ветеринарни лекари. Грижата за оперираните животни е подкрепена и от наличието на стационар, обособени са още складови помещения, помещение за обработка на посудата и храната на животните, както и приемна за граждани.

Кучетата се радват и на допълнително дворно място с площ около 100 кв. м с къщички и навес за разходката им. Поставени са съоръжения за игра на животните, а доброволци ги разхождат и социализират няколко пъти седмично. Организират се и редовни посещения на деца от училища и детски градини от община Русе. Допълнителна придобивка е и обособената стая за котки, която също непрекъснато се дооборудва.

Благодарение на всички нововъведения и придобития опит през годините, екипът има възможност да участва активно в създаването на сдружение за обмяна на добри практики между общинските приюти в цялата страна, като русенските служители често обучават колегите си от различни райони на България в редица сфери на дейност – управление, ветеринарни грижи, залавяне на животните и грижа за тях. Съдействие през последните 2 години са потърсили още приютите във Варна, Габрово, Разград и Сандански, както и новоизграденият приют в Павликени.

Съществена част от дейностите на приюта е свързана и с организирането на образователни и разяснителни мероприятия за хуманно отношение към животните и природата, включително провеждане на екологично обучение и възпитание. Целта е повишаване популярността на програмите за кастрация и връщане по места на безстопанствените кучета и регистрация, идентификация и контрол на домашните любимци. Съгласно Програмата на Община Русе се подготвят образователни материали и нагледни помагала за просветна кампания в детски градини и училища.

Сподели: