Общинският приют за безстопанствени животни в Русе отново получи дарение от доброволците от Animal Hearts - volunteеrs

Общинският приют за безстопанствени животни в Русе отново получи дарение от доброволците от Animal Hearts – volunteеrs

Общинският приют за безстопанствени животни в Русе отново получи дарение от доброволците от организация Animal Hearts – volunteers. Това са легени, които са толкова важни, както и уред за почистване на вътрешните помещения.

Сподели: