Асен Даскалов

Общинският съветник Асен Даскалов с питане до кмета на Община Русе за състоянието на плочките по ул. „Борисова“

Преди 3-4 години бяха изцяло подменени тротоарните плочки по ул. „Борисова“ в гр. Русе в участъка от кръстовищата на посочената улица с ул. „Панайот Хитов“ и ул. „Хан Крум“ от едната страна, съответно с ул. „Рила“ и ул. „Константин Иречек“ от отсрещната страна, пише в питане на общинския съветник от групата „Патриотите – ВМРО“ в ОбС -Русе до кмета на Община Русе Пенчо Милков.

Граждани ме сигнализираха, че част от  тротоарните плочки са разместени, а на места са силно компрометирани. Особено лошо е състоянието пред сградите на бившето Музикално училище и Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, както и пред ресторант „Сан Марино“, казва още г-н Даскалов.

Описаното състояние на тротоарните плочки създава опасност от злополуки, включително на стотиците ученици, които всеки ден отиват до горепосоченото училище, подчертава Асен Даскалов и предвид гореизложеното моли кмета за отговори на следните въпроси:

1. Кога точно са извършени строително-ремонтните дейности, свързани с подмяна на тротоарните плочки в участъка от кръстовищата на посочената улица с ул. „Панайот Хитов“ и ул. „Хан Крум“ от едната страна, съответно с ул. „Рила“ и ул. „Константин Иречек“ от отсрещната страна, кой е изпълнителят и на каква стойност са извършените ремонтни дейности?

2. Изтекъл ли е гаранционният срок на извършените строително-ремонтни дейности? Ако не е изтекъл – поканен ли е изпълнителят да отстрани дефектите?

3. В случай, че гаранционният срок е изтекъл – предвиждате ли извършването на ремонтни дейности на горепосочените тротоарни плочки?

Сподели: