Общинският съветник Владо Владов отправи питане във връзка с ремонта на бул. "Трети Март"

Общинският съветник Владо Владов отправи питане във връзка с ремонта на бул. „Трети Март“

Във връзка с продължаващите ремонтни дейности по проект за рехабилитация на бул. „Трети март“ в гр. Русе и неудобството, което изпитват жителите и гостите на нашия град, свързано с преминаване по обходен маршрут заобикалящ Сарайския мост, общинският съветник от групата „Патриотите – ВМРО“ в ОбС – Русе Владо Владов отправи към общинската администрация следните въпроси:

1. Какъв е статутът на улицата, свързваща бул. „Трети март“ и ул. „Св. Димитър Басарбовски“ и започваща от подстанция „Приста“ и завършваща под Дъговия мост?

2. Планирано ли е извършването на ремонтни дейности по бул. „Адмирал Рождественски“ в участъка до кръстовището му с посочената в точка 1 улица? 

Считам, че посочените по-горе улици са добра алтернатива за придвижване на хора и стоки от едната промишлена зона до другата, като по този начин ще се намали трафика по бул. „България“ в гр. Русе, посочи г-н Владов в заключение.

Сподели: