Общинският съветник Владо Владов отправя питане за отводняването на бул. "Придунавски"

Общинският съветник Владо Владов с питане относно състоянието на сградата на бившето руско консулство

На първа страница в броя на вестник „Утро“ от 17.01.2024 г. беше описано състоянието на сградата на бившето консулство на Русия в гр.Русе, ул. „Ниш“ №1. От информацията в статията и снимките към нея става ясно, че след напускане на сградата от страна на дипломатическата мисия, са били премахнати врати заедно с касите им, сместиелни батерии и др.

Считам, че русенци следва да бъдат наясно в какъв вид е получила сградата си Община Русе и какви щети са нанесени от страна на бившите наематели, казва Владо Владимиров Владов – общински съветник от групата на „ВМРО – България на регионите”. Във връзка с изложеното, той помоли за отговори на следните въпроси:

  1. При извършване на приемо-предаване на сградата в гр.Русе, ул. „Ниш“ №1, използвани ли са документи удостоверяващи приемането на сградата от дипломатическата мисия при настаняването и на посоченият адрес?
  2. Констатирани ли са увреждания причинени от бившите наематели?
  3. Премахвани ли са постоянни подобрения на сградата?
  4. Как ще бъде защитен интереса на Община Русе, във връзка с нанесените щети от страна на бившите наематели?

Сподели: