Общинският съветник Дилян Саманджиев с питане за такса мост

Общинският съветник Дилян Саманджиев с питане за такса Дунав мост

Общинският съветник Дилян Саманджиев с питане за такса мост

С КОПИЕ ДО

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО

АГЕНЦИЯ ,,ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПИТАНЕ

ОТ Дилян Саманджиев

Общински съветник – Русе

Относно: Такса,,Дунав мост‘‘1-Русе,Русе-Гюргево,България-Румъния.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,

 Русе е най-големият български град по поречието на река Дунав,също така е и граница на Р.България с Румъния.На територията на Община Русе има интензивен трафик,който е насочен главно към съоръжението ,,Дунав мост-1‘‘,Русе-Гюргево.Мост Русе-Гюргево е открит 20 юни 1954 година и става важен за икономическото развитие на България.В днешно време през съоръжението преминава интензивен тежкотоварен трафик,преди България да влезе в ЕС е около 500 камиона на денонощие,а след това става около 2000 камиона на денонощие,източник:,,БАНКЕРЪ‘‘.Транспортен коридор №9 също преминава през Русе,в частност Дунав мост,който осигурява връзка между държавите oт Североизточна Европа през Румъния и България с пристанище Александруполис на Егейско море. Общата дължина на пътя на територията на България в направление Русе – Великo Търново – Габрово – Стара Загора – Димитровград – Kърджали е 455 км, плюс 20 км ново строителство по Програма CBC. Програма „Транзитни пътища“- 1,2 включва рехабилитация на 219 км пътища I клас и автомагистрали от коридора.Друг важен маршрут,който преминават през Русе са т.нар. ,,зелен коридор‘‘ към Грузия,Армения и Азербейджан,източник:www.api.bg.

На мое запитване в ОбС-Русе с рег.номер 06-01-169#1/08.09.20г ми беше отговорено,че Община Русе не е собственик на съоръжението ,,Дунав мост 1‘‘,няма задължения по стопанисването и поддържането му и не получава приходи от таксата за преминаване на пътни превозни средства по него.От отговора на Община Русе ме препратиха към Министерски съвет,Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустрояването. 

         С оглед горното поставям следните въпроси:

1.На кого е собственост съоръжението ,,Дунав мост 1‘‘ ?

2.Каква е приходите от съоръжението за 2016,2017,2018 и 2019 година?

3.Защо в Община Русе не постъпва никакъв финансов ресурс от такса ,,Дунав мост 1‘‘ ?

4.Къде постъпва приходите от такса ,,Дунав мост 1‘‘ ?

5.За какво се използват приходите от  такса ,,Дунав мост 1‘‘ ?

С уважение,

Дилян Саманджиев

,,За мен е важно да се изясни,какви са приходите от такса ,,Дунав мост 1‘‘ на русенци.Да не се окаже,че за последните години,приходите от таксата приближават бюджета на общината по себестойност.От отговора на Общината става ясно,че Русе не получава никакъв финансов дивидент от съоръжението ,,Дунав мост 1‘‘.Реално държавата взема всичко,а целият трафик минава през Русе.Сигурно тировете ,, прелитат ‘‘ през града и ,, кацат ‘‘ на Дунав мост.Това е пълна подигравка с русенци.Аз потърсих в интернет ,каква е печалбата от такса ,,Дунав мост 1‘‘ и ми излязоха много странни и зашеметяващи цифри,които трябва да се проверят,а именно,че за 2016 година в посока Русе-Гюргево около 78,1 млн.лева.Абсурдно е някой да ми обяснява,че на Русе не се полага част от таксите на това съоръжение.Адмирации към Кмета Пенчо Милков,че е повдигнал този въпрос пред АПИ.Смятам,че това е правилният път,но ще трябва и гражданите да се включат,както стачкуват за въздуха,така и да се замислят,че това е една голяма кражба от Русе в продължение на години.‘‘-каза общинския съветник Дилян Саманджиев.

(Текстът е публикуван без редакторска намеса!)

Сподели:

Още новини от деня