Общинският съветник Дилян Саманджиев със сигнал до кмета на Община Русе за лошото състояние на велоалеите

Общинският съветник Дилян Саманджиев със сигнал до кмета на Община Русе за лошото състояние на велоалеите

,,Това са некачествено изградени велоалеи и е видимо с непрофесионално око. Едва на 4-5 години и вече са в това състояние. Не ми се мисли,как се правят пътищата. Това,че изниква трева от самия асфалт е показателно. Можем да използваме този ,,култивиран‘‘ асфалт за производството на ,,качествен‘‘ разсад и така да влезем в рекордите на Гинес, дотам стигнахме‘‘, каза общинският съветник Дилян Саманджиев.

В тази връзка той отправи до кмета на Община Русе Пенчо Милков сигнал за състоянието на част от велоалеите в град Русе. В него се казва:

„На 14 септември 2015 година в Русе е направена първата копка за изграждането на 14 километра велоалеи, които са част от проекта „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. В момента част от тяхното състояние е много лошо. Част от проблемните участъци са в посока ,Парк на възрожденците‘ – ,Парк на младежта, под моста в посока Захарна фабрика, а може би има и още много места. Велоалеите са изградени едва преди няколко години и вече са напукани, пропадат, отчупват се парчета от самата настилка, поникнали са треви от самия асфалт (предполагам, че е култивиран асфалт). Вижда се, че има на места малко асфалт, криви бордюри и т. н. Това говори за едно слабо строителство, защото все пак по тези велоалеи не минават тирове и коли, а хора и велосипеди. След известно време ще падне и сняг и тогава тези пукнатини, които са малки, ще станат двойно по-големи.“

Сподели: