Общинският съветник Дилян Саманджиев с питане до кмета за изграждане на физкултурен салон в СУ "Възраждане"

Общинският съветник Дилян Саманджиев с питане до кмета за изграждане на физкултурен салон в СУ „Възраждане“

Време за прочитане: 2 мин.
Общинският съветник Дилян Саманджиев с питане до кмета за изграждане на физкултурен салон в СУ "Възраждане"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ,

Училищната сграда на СУ „Възраждане“ е проектирана и изградена за обучение и възпитание на 800 ученици. В настоящия момент в училището се обгрижват около 800 деца в дневна форма на обучение, което означава, че капацитетът на училището е запълнен на 100%.

В проекта на училищната сграда е заложено изграждане на малък физкултурен салон за учениците от първи до четвърти клас, долепен до крилото, в което се обучават  децата от началния етап. Това е направено с цел да не се пресичат при движение потоците с деца от първи до четвърти клас с учениците от пети до дванадесети клас, и е свързано с повишаване на сигурността, и опазване на здравето на училищните възпитаници, както и за осигуряване на задължителните материални условия за провеждане на ефективен учебен процес, спорт и отдих.

По неясни причини малкият физкултурен салон за учениците от началния етап не е изграден. До настоящия момент за целта се използват две пригодени класни стаи, които не отговарят на никакви архитектурни, хигиенни и образователни изисквания.

Проблемът допълнително се задълбочава и от изискването на Министерството на образованието и науката, което училищното ръководство подкрепя, за разширяване на целодневното обучение сред учениците. В момента в училището функционират 20 групи за ЦОУД (от които 14 групи в начален етап), сформирани с желанието на родителите. Желанието на родителите за целодневно обучение продължава. За всяка група е необходимо да се осигурят поне два часа дневно за спорт и организиран отдих- извън задължителната общообразователна подготовка по физическо възпитание и спорт.

С изграждането на салона ще се постигнат следните цели:

1.    Учениците в начален етап, които биха използвали съоръжението, са 336 за учебната 2019/2020г. В момента обучението по физическо възпитание се извършва в две пригодени класни стаи на първия етаж, което не е пълноценно.

2.    Ако се построи спортното съоръжение, двете класни стаи ще се освободят като  ще се ползват като класни стаи и за заниманията в групите за целодневно обучение. В училище те са 14 на брой с 297 ученици в групите за ЦОУД в начален етап.

Т.е. бихме постигнали двоен ефект : пълноценен процес по ФВС и обезпечаване на целодневното обучение, което е приоритет.

         С оглед горното поставям и желая само  писмен отговор на следните въпроси:

  1. Ще бъдат ли предвидени средства за изграждането на физкултурния салон в СУ „Възраждане“ в Бюджет 2021 на Община Русе?
  2. По какъв ред следва да стане това и кой трябва да направи предложението за включване на разхода в Бюджета за 2021 година на Община Русе?

„Поставям този въпрос на администрацията, понеже разрешителното за строеж е от края на 2017 година, а сега сме 2020 година, като се има предвид, че и самото разрешително е с 5 годишна давност по закон. Не знам защо не е започнал строеж на обекта, при положение, че почти цялата документация е налице и децата използват за физкултурен салон една стая, понеже капацитета на големият физкултурен салон е зает от часове. Не искам да смятам, че се насочват умишлено финансови средства само на определени училища, защото родителите в тях са на висши публични постове или самите директори са партийно обвързани.

Ако в новият проектобюджет за 2021 година на Община Русе не бъде включен физкултурният салон, аз лично ще го предложа по време на обсъждане на бюджет 2021 година“, каза общинският съветник от ПП „Възраждане“ в ОбС – Русе Дилян Саманджиев.

Сподели:

Още новини от деня