Общинският съветник Димитър Денев ще обжалва пред Окръжен съд – Русе решението на РРС по дело за обида от кмета на Община Ветово

„Аз в качеството си на гражданин, уважаеми колеги, може би много от вас знаят, аз образувах частно наказателно дело срещу кмета на общината за обида, когато той в едно заседание на ОбС каза, че съм бил злоупотребявал с командировъчни, не съм идвал на работа и съм бил шарлатанин. Преди около месец и половина беше прочетена оправдателна присъда, но до оня ден нямаше мотиви към нея и когато ги видях оня ден аз всъщност разбрах, че кметът на общината, като ме е нарекъл шарлатанин, това не е било обида според съдията, това означавало чародей, вълшебник, знахар, билкар и всъщност нямало такъв обиден елемент. А пък това, че е твърдял, че съм злоупотребявал с работно време и т.н., поради това, че не е доказано, всъщност съдържало данните на клевета и би следвало в реална съвкупност да предявя претенции за обида и клевета“, сподели Димитър Денев – общински съветник от ПП „ГЕРБ“ във Ветово.

„Аз ще се възползвам от възможността си за проверка на съдебните актове във втора инстанция и ще обжалвам пред Окръжен съд, но да знаете, че шарлатанин според районния съдия не било обида и Георгиев всъщност не ме обиждал, а ми е правил комплимент“, подчерта той.

В отговор на шеговития коментар на д-р Мехмед Мехмед – Председател на Общински съвет – Ветово – „Възхвалявал те е“, г-н Денев отвърна: „Да. Ако някъде имате проблеми, билкарство, това, онова, обаждайте се, ще почна да го изучавам.“

Сподели:

Още новини от деня