Общинският съветник Кънчо Йорданов с питане до кмета на Община Русе за уличните телефонни автомати

Общинският съветник Кънчо Йорданов с питане до кмета на Община Русе за уличните телефонни автомати

На територията на Община Русе има разположени множество улични телефонни автомати. Преди години същите представляваха изключително удобство за жителите и гостите на гр. Русе.

След масовото навлизане на мобилните телефони на достъпна цена за гражданите уличните телефони останаха неизползваеми. Същите са мръсни и неугледни. Кабините им са се превърнали в място за лепене на реклами. В пощите не се продават фонокарти и единственото, за което могат да бъдат използвани, е за спешно обаждане на телефон 112, споделя общинският съветник от групата „Патриотите – ВМРО“ в ОбС – Русе Кънчо Йорданов в питане до кмета на Община Русе Пенчо Милков.

 Във връзка с изложеното по-горе, той отправя следните въпроси:

  1. Налична ли е в Община Русе информация, относно броя улични телефони и мястото, на което са разположени? Ако е налична такава, моля същата да ми бъде предоставена?
  2. Кой е собственик на уличните телефони, разположени на територията на Община Русе?
  3. Какъв е размерът на наемните вноски, които следва да се заплащат от собствениците на уличните телефони и заплащат ли се такива? Ако не се заплащат, от кога е преустановено плащането и по каква причина? Имали наличие на пропуснати ползи за община Русе, и ако има в какъв размер са?
  4. Какви действия ще предприемете, с оглед привеждане в приветлив вид на телефонните апарати и кабините?
Сподели: