ВАС

Общинският съветник от ПП „Възраждане“ Мариян Димитров: Ако има нарушение, ще има нови избори

Ако има нарушение, ще има нови избори, каза днес председателят на групата общински съветници от ПП „Възраждане“ в ОбС – Русе Мариян Димитров. Поводът бе питане от RuseInfo относно очакванията му за изхода на делото, насрочено за 13 февруари 2024 година във Върховния административен съд във връзка с резултатите от изборите за общински съветници през месец октомври 2023 година в община Русе.

Чуйте какво заяви по време на пресконференция днес по темата г-н Димитров. С него бяха колегите му от групата – заместник – председателят на Общински съвет – Русе Христо Попов, Милен Боев, Богомил Тодоров, Костадин Георгиев.

Със съдебен акт от 16.11.2023 г., постановен по дело № 658/2023 г., Административен съд – Русе потвърди Решение № 213-МИ/30.10.2023 г. на ОИК – Русе, с което са определени резултатите от проведените избори за Общински съвет – Русе.

Жалбата бе подадена от Здравко Паскалиев, в качеството му на кандидат за общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, а Решението на ОИК – Русе бе оспорено с мотива, че е незаконосъобразно, постановено в нарушение на Изборния кодекс.

Съдът счита, че за да бъдат обявени изборите за незаконни е необходимо да са констатирани особено тежки нарушения на изборния процес, относими към основополагащите демократични конституционни принципи на избирателното право, както и тежестта на тези нарушения да е от такова естество, че да е невъзможно да се установи действителната воля на избирателите.

В хода на производството бяха представени и приети като писмени доказателства протоколите на Секционните избирателни комисии и на ОИК – Русе от 30.10.2023 г. Съдът уточнява, че евентуална неистинност на отразеното в официалните документи може да бъде установена при открито производство, по предвидения за това ред, като съгласно чл. 154 ГПК оспорващият следва да докаже, че данните, изложени в протокола, не са верни, т.е. съществува несъответствие с действителните фактически обстоятелства.

Истинността на тези документи може да бъде оспорена най-късно до приключване на първото по делото заседание или до края на съдебното заседание, на което те са представени (чл. 193 ГПК).

В случая, протоколът на ОИК – Русе от 30.10.2023г., както и всички протоколи на СИК, представени по делото и приети като писмени доказателства, не са оспорени.

Недоказани са и доводите за неправилно отчитане на вота на избирателите.

Според съда, „установените безспорни данни от съдържанието на протоколите на СИК водят до извод, че не е необходимо извършване на повторно преброяване на отчетените действителни, недействителни гласове и разпределени предпочитания за кандидатите. Повторно ръчно преброяване, заради изразено съмнение за допуснати нарушения или за неправилно преброяване на бюлетините, не е допустимо да се прави от съда, който не е участник в изборното правоотношение. Целта на законодателя, давайки възможност за обжалване на резултатите от изборите, не е извършване на повторен изборен процес.“

Съдът приема, че определянето на избраните кандидати за общински съветници, според получените валидни преференции и подреждането им в листата на партиите, е извършено съобразно правилата.

Предвид така установените факти, съдът потвърди Решение № 213-МИ/30.10.2023 г. на ОИК – Русе, с което са определени резултатите от проведените избори за Общински съвет – Русе.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

Пълният текст на съдебния акт е публикуван в интернет страницата на Административен съд – Русе.

Сподели: