рена-стефанова-общински-съвет

Общинският съветник Рена Стефанова: Решението на въпроса със спазване на екологичното законодателство определено не в правомощията само на един орган и е важно в това да се включат всички, които разполагат с правомощия за това

Днес част от групата общински съветници от групата на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ участвахме в среща с министъра на околната среда и водите, която имаше за цел да ни запознае със свършеното до момента от министерството по регулацията на чистотата на въздуха и околната среда, сподели общинският съветник адвокат Рена Стефанова.

Тя оповести своят прочит на чутото в хода на дискусията:

От есента на 2023 година е сформирана работна група ,в която освен експерти на МОСВ участват и множество експерти в различни сфери, както и представители на МЗ.

Целта на работната група е да проучи международните практики и да предложи законодателни промени, така щото да бъдат обхванати под мониторинга на министерството не само посочените в нормативните актове вещества, но и т.нар. миризми, които, както всички русенци знаем, представляват сериозен екологичен и социален проблем.

Работата на групата е напреднала ,като се очаква в края на февруари месец тази година, тя да излезе с доклад и предложения за законодателни промени ,така ,че да се създаде възможност за контрол над миризмите.

Част от предвижданията са да бъде въведено изискване оценката на здравния риск от съответните производства да бъде задължителен елемент от процедурата по издаване на комплексно разрешително .Това е ново и много добро решение, което ще даде добър инструмент за противодействие на опасни производства.

Проблемът със съществуващите вече производства е липсата на ефективен контрол.

Той може да бъде решен ,първо чрез евентуалните нови норми за допустимост на вредни вещества, които бяха предмет на обсъждането, но не само.

Доколкото се изложиха твърдения, че по време на проверките замърсителите създават привидност на изпълнение на изискванията на комплексните си разрешителни, а след тях възстановяват порочните си практики, мисля, че е редно и наложително прокуратурата да извърши проверки, при които да се установи налице ли са т. нар. „байпаси“ на системите за пречистване и ако да , да се предприемат съответните действия.

Решението на въпроса със спазване на екологичното законодателство определено не в правомощията само на един орган и е важно в това да се включат всички, които разполагат с правомощия за това, обобщи г-жа Стефанова.

Сподели: