Общинският съветник Румен Марков: Моля, г-н Кмете, обърнете внимание на Кмета на село Бъзовец да се стегне малко

„По отношение на село Бъзовец само едно мога да кажа – както аз съм избран от хората, така е Кмета на село Бъзовец е избрана от жителите на селото. В тази връзка аз не съм и началник. За заплатите, което казахте г-н Марков, атестацията на Кметовете са изборите“, заяви кметът на Община Две могили Божидар Борисов в отговор на въпрос от общинския съветник от групата на политическа партия „Съюз на демократичните сили“ Румен Марков. Ето какво каза в тази връзка г-н Марков: “ Кмета на село Бъзовец, видяхте всички какво забавление беше с айфона,, но още от първото бедствие, което беше края на м. ноември, всички дърва, които са от почистването са раздадени на определени хора в село Бъзовец, има рязани дървета в лагера. Най-големият проблем, според мен е, че госпожата имаме чувството, че живее в читалището. Имаме десетки сигнали, че в 20:00; 21:00; 22:00; 23:00 часа там свети и комина пуши. Аз не знам тя кмет на селото ли е или е още секретар на читалището …? Това е много голям проблем, за да си кмет на едно населено място се искат много качества. Нека да се стегне, ние затова искахме и индивидулно оценяване и гласуване на кметските заплати. Не може ти да си зареждаш ел. тротинетка в читалището. Моля, г-н Кмете, обърнете внимание на Кмета на село Бъзовец да се стегне малко. Очаквам отговор на следващото заседание.“

Сподели: