община-две-могили-сграда

Общинският съветник Румен Марков: През 2023 година от учредяване право на строеж сме получили 942 800 лева

Общинските съветници в Две могили приеха годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 година.

Румен Марков – председател на комисията по противодействие на корупцията, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология, общинска собственост и други дейности заяви: “ Прогнозните приходи за настоящата година са в размер на 333 450 лева, като основната част е от наем на земя. Другото основно перо на приходите е от разпореждане с общинска собственост.“

Съветникът добави: „Докато не се появиха проектите за фотоволтаиците сумата, която е очаквала общината от учредяването право на строеж за предходните три години е в размер на 234 000 лева за 2020 година; 234 000 лева за 2021 година; 513 000 лева вече през 2022 година, а през 2023 година от учредяване право на строеж сме получили 942 800 лева.

Сподели: