симеон иванов

Общинският съветник Симеон Иванов призова за промяна в правилника за отпускане на еднократна финансова помощ след казус с невъзможност да се отпуснат средства за родени близнаци от Екзарх Йосиф

„Нашата група направи едно проучване, понеже ни направи впечатление, че отказваме тази помощ за новородените близнаци от с. Екзарх Йосиф, което ни подтикна да проверим, за какво става на въпрос. През 2016 г. е приет правилник за отпускане на еднократна финансова помощ, а през 2019 г. има направена поправка на този правилник и точно в тази поправка се касае, за кумулативно постоянния и настоящия адрес да са на територията на общината, поне на единия родител. Това наистина създава доста рестрикции по изпълнението на абсолютно всяка една точка, за кандидатстващите да получат помощ. Сега по принцип всички говорим, включително и аз съм говорил, как всички трябва да направим всичко необходимо да поощряваме младите да се връщат и т.н. Това е абсолютно противоречие, което се получава. Нашата идея е, от мотивите, който видях за промените през 2019 г., законовите мотиви, всичките точки са от закона за местно самоуправление и местна администрация, както и от административнопроцесуалния кодекс. Водени от това, че общинския съвет има право да решава неща от обществено и местно значение. Така че, ние ще гласуваме “за” отказ на тази помощ за близнаците, но ще използвам този момент да декларирам, че ще направим всичко възможно да внесем подходящ текст, за промяна на този правилник за отпускане на еднократна финансова помощ. Защото пак казвам при тази динамика, в целия обществен и икономически живот, в целия бит ако щете, за мене налагаме едни почти не изпълними мерки, за отпускане на тези помощи. Имам на предвид, че кумулативно е условието да имат постоянен общински и настоящ адрес. Ще ви дам пример със себе си, аз в момента съм с постоянен адрес в община Борово и другото, което е са 12-те месеца. Условието е да не противоречи правилника на по висш нормативен акт. В нашата юрисдикция е да променим този правилник до колкото разбирам. Консултирал съм се с други юристи, казвам изпреварващо, но мисля, че ние като колегиален орган, аз съм далеч от мисълта, че вие това не сте го мислили 2016 – 2019г. Знам в каква ситуация изпадаме. Може да се получи, така че някой да идват нарочно да се регистрират, за да получат някакви пари и т.н. И все пак, за мене 12 месеца ми се виждат особено кумулативно да бъде и постоянен и настоящ адрес. Пак казвам ако примерно аз имам новородено дете, в момента имам само постоянен адрес, аз също няма да отговарям, или тука има доста хора, които може да имат първо дете и да не отговарят на условията“, коментира общинският съветник и председател на групата общински съветници от местна коалиция „БСП за България“ (политическа партия „Движение Гергьовден“, КП „Левицата!“) в ОбС – Борово Симеон Иванов.

„Да направим един колективен напън, защото има хора, които наистина най-вероятно, не говоря за конкретен случай, но представете си две близначета, до колкото аз разбирам, живеят в Екзарх Йосиф, и ето че са лишени от помощ. Не укорявам никого, просто апелирам да направим един колективен напън на колективния орган, да измислим нещо, което да отговаря на съвременните условия“, призова общинският съветник.

Той бе подкрепен от заместник – кмета на Община Борово Валерия Борисова с думите: „…напълно подкрепям г-н Симеон Иванов и в тяхно предложение ги моля, групата която се е заела с това, да направи проучване и анализ във всички общини, в съседство, включително и Община Русе, какви са законовите изисквания по техните правилници и изобщо, колко от всичките общини дават такава помощ и на какви изисквания отговарят там. Защото ако едно лице не отговаря при нас, то значи, че може би има настоящ адрес в друга община и отговаря на изискванията за такава помощ там. Зависи пак техните изисквания какви са. Да направим един сравнителен анализ, заедно като правите промяната в този правилник и да си направим равносметка, какви ще са последствията от това нещо. Защото знаете тези средства от къде идват. Те не са някакви държавни или по някаква друга мярка. Социалните средства трябва да имат все пак, някакво ограничение в бюджета. Не може да отпуснем на всеки един, който няма настоящ адрес в нашата община да дойде да подава, такава молба. Наистина случаят тук е фрапиращ, но на всички ни прави впечатлението, че тези младежи живеят в момента в общината, не са си сменили, по тяхно невнимание настоящия адрес. Но нека да помислим, какви промени точно ще направим.“

ОбС – Борово не даде своето съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ за родените на 27.03.2024 година в град Русе близнаци. Отказът за отпускане на еднократна финансова помощ се мотивира с това, че родителите на децата не отговарят на нормативното изискване на чл. 2, ал. 3 от Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на Община Борово, приет с Решение № 65 по Протокол № 5 от 26.02.2016 година на Общински съвет-Борово.

Настоящият Отказ не препятства подаването на ново искане от молителката по реда на Правилника реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на Община Борово, приет с Решение № 65 по Протокол № 5 от 26.02.2016 година на Общински съвет-Борово.

Сподели: