Общинският съветник Траян Тотев: Барелефът на Христо Ботев не изглежда добре. Това е факт!

Общинският съветник Траян Тотев: Барелефът на Христо Ботев не изглежда добре. Това е факт!

Критериите при избор на изпълнител на реставрационни дейности на паметници в Община Русе са те да са русенци, изявени и опитни автори, творци, които са се доказали в годините пред нашата общественост с изработените от тях скулптури, паметници и реставрации, както и да имат подходящо за възлаганите дейности образование.

Както посочихме в отговора на първия въпрос, изпълнителят трябва да представи диплом за завършено образование, в зависимост от възлаганите дейности. Относно опита се изискват доказателства за тяхната професионална работа – снимки на техни произведения и извършена художествена работа, доказателства за представяния на пленери и симпозиуми, както и за участия в съвместни и самостоятелни изложби, ако е приложимо за естеството на възлаганите дейности.

Напълно сме удовлетворени от възложените през 2020 година дейности по възстановяване на добрия облик на паметници, скулптурни фигури и паметни плочи, извършени от доказани професионалисти. През 2020 година се възложиха за почистване и възстановяване следните скулптурни фигури, паметници и паметни плочи:

  1. Подмяна на 17 броя бронзови букви на обект „Братска могила“,
  2. Почистване на фуги на обект „Паметник на репресираните“ на площад „Оборище“ в Русе,
  3. Почистване на барелеф на Христо Ботев на бул. „Христо Ботев“ в Русе,
  4. Почистване на графити на Паметник на свободата,
  5. Скулптурна фигура на Паисий Хилендарски – паметник пред Първо основно училище „Отец Паисий“ – Русе, ул. „Александровска“ № 95,
  6. Барелеф на Никола Йонков Вапцаров – монтиран на стена на партерен етаж на блок „Червен в ж. к. „Възраждане“,
  7. Скулптурна фигура „Очакване“ в градинката пред бившия Акушеро – гинекологичен комплекс /бивш Родилен дом“ по ул. „Николаевска“,
  8. Скулптурна фигура „Момиче с кошница“ на ул. „Борисова“ № 101,
  9. Възстановяване на паметна плоча на загиналите в борбата срещу фашизма в кв. Средна кула,
  10. Възстановяване на щик на Паметника на загиналите в сръбско – българската война, разположен в градинката на площад „Батенберг“ в Русе.

Тези обекти са изпълнени от Ясен Янков – стенописец и Зюхтю Калит – скулптор. Тези паметници представят историята и облика на Русе, представляват и интерес за жителите и гостите на града ни, но ние ги заварихме в много лошо състояние, защото за тях от години не беше предприемано нищо.

Становището, което е приложено към питането Ви, е от специалист в областта на стенописите и художник – реставратор, което не съответства на компетентностите, които се изискват за претендиране на експертна оценка за извършена скулпторна работа с естествен камък.

Некачествено извършени дейности по обектите няма. Извършена е внимателна професионална и възстановителна работа, съобразена с деликатността на обектите и автентичната изработка, се казва в становище на заместник – кмета на Община Русе Енчо Енчев по питане на общинският съветник от групата „Патриотите – ВМРО“ в ОбС – Русе Траян Тотев.

Г-н Тотев обаче не споделя мнението на администрацията. Той заявява: „Почистването и консервирането не са извършени качествено. Паметниците може да се почистват и консервират не само от скулптори, но задължително от хора с опит и доказани в реставрационно-консервационните дейности! Барелефът на Христо Ботев не изглежда добре. Това е факт! Надявам се, че администрацията ще преосмисли своите ходове в посока опазване на паметниците в община Русе. Също така се обръщам с призив при първа възможност да се извършат дейности по качествено почистване и консервиране. За сведение ще Ви изпратим почистен паметник на Христо Ботев в град Разград по инициатива на зам.-областния управител г-н Евгени Драганов. От снимките е видимо, че при желание е възможно дейностите да бъдат извършени качествено.“

Сподели: