Общинският съвет по наркотични вещества към Община Русе обсъди Националната стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024) и набеляза действия за нейното изпълнение

Общинският съвет по наркотични вещества към Община Русе обсъди Националната стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024) и набеляза действия за нейното изпълнение

На 24 септември 2020 г. Общинският съвет по наркотични вещества към Община Русе проведе свое редовно заседание. На срещата беше разгледана и обсъдена Националната стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024), приета на 30 юли 2020 г. с Решение Nr.528 на Министерски съвет. Бяха обсъдени бъдещи действия и активности, свързани с Плана за дейности към Националната стратегия.

    На заседанието в Превантивно-информационния център специален гост беше зам.-кмета по „Хуманитарни дейности“ Енчо Енчев и присъстваха членовете на Общинския съвет по наркотични вещества – представители  на различни институции в гр. Русе, имащи отношение към проблема – комисар Павлин Коджахристов, д.п. – заместник-директор на ОД на МВР, Пламен Боруджиев – началник сектор Борба с организираната престъпност – Русе, Разград, Венелин Асенов – началник сектор Оперативно – издирвателна дейност – Регионална дирекция Гранична полиция, Вилма Събкова – завеждащ окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, д-р Росица Георгиева  – началник Регионално управление на образованието – Русе, доц. д-р Никола Събев – дмн заместник–декан на факултет Обществено здраве и здравни грижи в РУ „Ангел Кънчев“, д-р Станислав Иванов – началник на отделение за лечение на зависимости в ЦПЗ – Русе, Александър Иванов – съдия в Окръжен съд – Русе , Спасимир Димитров – Директор на дирекция Обществен ред и сигурност в Община Русе.

        Стратегията се основава на върховенството на закона и на принципите на международното право, утвърдени включително и с конвенциите на ООН в тази област, които определят международната правна рамка за борба срещу наркотичните вещества, както и международните инструменти в областта на правата на човека.

        Министерствата, отговарящи за изпълнението на Стратегията на национално ниво са:

 • Министерство на вътрешните работи;
 • Министерство на образованието и науката;
 • Министерство на младежта и спорта;
 • Министерство на финансите;
 • Министерство на правосъдието;
 • Министерство на икономиката;
 • Министерство на отбраната;
 • Министерство на външните работи;

На местно ниво изпълнители са Общинските съвети по наркотични

вещества и Превантивно-информационните центрове към тях.

Националната стратегия включва пет основни области на действие:

 1. Ограничаване на предлагането и разпространението на наркотични вещества.
 2. Ограничаване на търсенето, употребата и влиянието на наркотичните вещества и зависимостите върху личното и общественото здраве.
 3. Повишаване на експертния капацитет за изследвания и обновяване на технологичното оборудване.
 4. Подобряване на взаимодействието и координация между институциите;
 5. Усъвършенстване на нормативната база.

Стратегията е насочена към следните целеви групи:

 • Лица в риск от употреба на наркотични вещества – деца и младежи;
 • Употребяващи наркотични вещества;
 • Семейства и близки на употребяващи наркотични вещества;
 • Лица, лишени от свобода;
 • Военнослужещи от Българската армия;
 • Лица, търсещи и/или получили международна закрила на територията на Република България, както и мигранти.

Членовете на Общинския съвет по наркотични вещества се запознаха и със стратегическите цели на Стратегията, които ще бъдат заложени и в дейностите на регионално ниво, а именно:

1. Ограничаване на търсенето на наркотични вещества.

2. Ограничаване на предлагането на наркотични вещества.

3. Повишаване на експертния капацитет за развитие на научно-приложни изследвания и обновяване на технологичното оборудване.

4. Подобряване на взаимодействието, координацията между институциите и международното сътрудничество.

5. Усъвършенстване, развитие и актуализация на нормативната уредба.

В изпълнение на Плана за дейности към Националната стратегия – Стратегическа задача I – „Разработване и прилагане на превантивни програми за деца и млади хора, базирани на добри европейски практики“,       д-р Росица Георгиева – Началник Регионално управление на образованието – Русе, представи на присъстващите резултатите от Националното външно оценяване (НВО) и Държавните  зрелостни изпити (ДЗИ)  на учениците на територията на Област Русе.

Сподели:

Още новини от деня