община-русе

Общински експерти участваха в работна среща на тема: „Общински служби – енергиен мениджър“

Общински експерти участваха в работна среща на тема: „Общински служби – енергиен мениджър“ за проучване и обмяна на опит при въвеждането на звена за енергиен мениджмънт в общините. Срещата се проведе в гр. София и се организира в рамките на проект „MENERGERS – служби енергиен мениджър в общините“, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното правителство на Германия, където Община Русе бе избрана в категория „Голяма община“. Целта на форума беше да се предложи и обсъди модел на общинските служби Енергиен мениджър. В нея се включиха румънското и българското министерства на енергетиката, Независимият институт по околна среда – Берлин и Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Експертите участваха активно в обсъждането на най-добрите практики в сферата на управлението на общинската енергия и получиха полезна информация за приложението на модела енергиен мениджмънт в Община Русе.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата през изминалата седмица в ресор „Икономика и международно сътрудничество“.

Сподели: