община русе

Общински консултативен съвет по въпросите за младежта ще одобри ОбС – Русе

Подготвено е предложение до Общински съвет-Русе за създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Предоставена е еднократна финансова помощ на 11 семейства по реда на Наредба № 21 за раждане на второ дете.

Обобщена е информация от общинските училища за приетите в първи клас деца.

Направени са проверки в детските градини, свързани с летния начин на работа, храненето и поддръжката на материално-техническата база.

Извършени са проверки в здравните кабинети на ДГ „Детелина“ и ДГ „Русалка за проследяване спазването на дезинфекционни мероприятия и противоепидемични мерки през летния сезон.

Подготвена е заповед за определяне на медицински специалисти, които да осигуряват медицински услуги на Държавните зрелостни изпити и Държавния изпит за придобиване на професионална квалификация, сесия август-септември на учебната 2022/2023 година.

Извършен е мониторинг в 6 социални услуги от експерти на отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги.

Сподели: