Общински младежки дом – Русе кани участници за конкурса „За да я има България“

Конкурс за рецитал „За да я има България”

ЦЕЛИ:

 • Да се съхрани и популяризира българската поезия и българското национално самочувствие в младите хора; 
 • Да се стимулира интереса на все повече младежи към българската поезия и българските автори; 

    ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 • До участие се допускат желаещите кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента;
 • Организаторите си запазват правата за снимане и излъчване   на изявите;
 • До участие се допускат желаещите от всички регионални и национални училища;
 • Организаторите осигуряват наградите за участниците; 

    РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

 Конкурс – рецитал „За да я има България” е конкурс за индивидуални изпълнители на произведения от български автори. Той е посветен на  националния празник 3 март. Оценяването ще се извърши в две направления: 

1. Възрожденска поезия – автори и произведения или откъси от произведения от периода на българското Възраждане .

 2. Следвъзрожденска и съвременна българска поезия –  автори и произведения или откъси от произведения, които изключват горния период. 

За всяко от направленията има отделно класиране.

Възрастови групи: (и за двете направления) 

 • I-ва възрастова група – от I-ви до IV-ти клас
 • II-ра възрастова група – от V-ти до VIII-ми клас
 • III-та възрастова група – от IX-ти до XII-ти клас 

Времетраене

 • I-ва възрастова група – до 5 минути
 • ІI-ра възрастова група – до 5минути
 • III-та възрастова група – до 7минути 

ЖУРИ И НАГРАДИ:

– Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

– Журито ще присъди награди и в двете направления на конкурса, както следва:

      I-ва възр. група (Възрожденска поезия) – I, II, IIIмясто

      II-ра възр. група (Възрожденска поезия) – I, II, IIIмясто

      III-та възр. група (Възрожденска поезия) – I, II, IIIмясто 

      I-ва възр. група (Съвременна българска поезия) – I, II, IIIмясто

      II-ра възр. група (Съвременна българска поезия) – I, II, IIIмясто

      III-та възр. група (Съвременна българска поезия) – I, II, IIIмясто 

– Всички участници ще получат дипломи за участие. 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:

При записване на желаещите кандидати за участие, ще се изисква следната информация:

 • Име, презиме, фамилия
 • Учебно заведение, клас
 • Телефон за контакт
 • Име на произведението и автор. Направлението, в което ще участва ученикът и времетраене на изпълнението.
 • Имена и телефон за контакт на учителя, който подготвя участника /ако има такъв/
 • Участниците се записват във възрастовата група по ред на подадена заявка за участие
 • Списъците с всички участници ще бъдат изложени на входа на Пленарна зала
 • При неявяване на участник, конкурсът продължава със следващияучастник в списъка. 

*Регистрация на участници в деня на конкурса няма да се извършва!

Конкурсът ще се проведе на 3.03. 2020г.

в Пленарна зала на Община Русе от 09.00ч.

Имената на победителите ще бъдат публикувани на Facebook- Младежки Дом Русе;

и на официалния ни сайт: http://www.yc-ruse.org/ в първия работен ден след конкурса.

За контакти и записвания в ОМД – Русе до 26.02.2020г. 12.00 часа.

email: yc.ruse@gmail.com

Тел: 0879 933370 OMД

0897 39 70 92, Мина Маринова

Сподели:

Още новини от деня