„Общински пазари“ ЕООД всяка година подобрява обектите и обстановката на територията на всички стопанисвани от дружеството пазари

„Общински пазари“ ЕООД всяка година подобрява обектите и обстановката на територията на всички стопанисвани от дружеството пазари

„Общински пазари“ ЕООД всяка година подобрява обектите и обстановката на територията на всички стопанисвани от дружеството пазари. Дружеството ежегодно създава и осигурява по-добри условия за търговия по стопанисваните пазари и по-приятна атмосфера за  клиентите. С това се осигурява възможността да се реализира по-голяма печалба от дейността, с което се гарантира изплащане на дължимите такси за ползваните площи към бюджета на Община Русе, осигурява средства за инвестиционната си програма и ремонт на стопанисваните пазари.

В края на 2020 г. заработи общински пазар и в русенския квартал „Здравец Изток“. Магазините са проектирани така, че да бъдат удобни както за търговците, така и за клиентите. Разполагат с топлоизолация, автоматично LED осветление и интернет. Обектите на дружеството вече са 14, като един от тях се намира в град Мартен.

Целта на Община Русе е да се създадат по-добри условия за работа на местните производители и търговци, а русенци да имат възможност да подбират качествена продукция от региона.

През периода от 01.11.2020 г. до 30.10.2021 г. е направено следното:

  • Направени са разходи за ремонти и подобряване на материална база в размер на 13 480 лв.;
  • Придобити са нови  дълготрайни материални активи и са направени подобрения в други в размер на 45 650 лв.

През м. септември Общински съвет Русе даде своето съгласие „Общински пазари” ЕООД да извърши изграждане на нов покрит пазар за плодове и зеленчуци на пазар „Сан Стефано“ в кв. „Възраждане“. От дружеството са разработени архитектурен и технически проект за бъдещия пазар, разрешителната документация за изграждането му е получена и са открити партиди за вода и електроенергия.

Предвидено е обектът да има метална конструкция, облечена със сандвич панели, двускатен покрив и автоматични врати. Реализирането на този инвестиционен проект ще осигури целогодишно ползване на търговските маси на пазар на „Сан Стефано“ и ще задоволи потребностите на жителите на квартала. Изграждането на новия покрит пазар на „Сан Стефано“ е заложено в програмата за развитие на „Общински пазари” ЕООД за 2021 г., като инвестицията е с нетна стойност 140 000 лева и ще се извърши със собствени средства на дружеството. Предвижда се възвръщаемост на инвестицията в рамките на 8 години, след цялостното завършване на проекта.

През отчетния период на дружеството бе възложено и да наеме и екплоатира на ледената пързалка в Русе. Тя бе наета при много по-изгодни условия от предходните години и бе сред най-успешните атракции за русенци и гости на града през годината.

Сподели: