Проведе се традиционният празник на пенсионерите в Община Иваново

Общински празник на пенсионерите ще се състои на 2 август в Русенско ханче

На 02.08.2023 г. (сряда) ще се състои общински празник на пенсионера и инвалида от община Иваново в заведението Русенско ханче. Гост – изпълнител на празника ще бъде Славка Калчева. Който има желание, да се обади и запише в пенсионерски клуб или в читалището на село Иваново. Кувертът е на стойност 25.00 лева.

Сподели: